Plendojn kaj proponojn pri funkciado de la paĝaro bv sendi al ties kreinto Ihor Glagolevsjkyj

UkrEA?      Aktuale       Niaj eventoj       Aliĝo       Asocia strukturo      Arkivaj materialoj     Blogoj de UkrEA-membroj

Українська Есперанто-Асоціація (УкрЕА) була заснована у 1989 році як організація есперантистів України, які не бажали надалі залишатися у всерадянському об'єднанні есперантистів того часу. Наразі УкрЕА є організацією українців, що розмовляють мовою есперанто, та складається з представників 38 населенних пунктів України. УкрЕА сьогодні є національної філією ВЕА (Всесвітньої Есперанто-Асоціації).

Згідно із Статутом УкрЕА, головна мета асоціації -- об'єднувати есперантистів і прихильників мови есперанто, задовольняти і захищати суспільні, соціальні, економічні, творчі, національно-культурні та інші спільні інтереси членів Асоціації.

Також Статутом визначаються наступні завдання УкрЕА:

Сприяння розв'язанню міжнародної мовної проблеми, що забезпечувало б створення рівних можливостей для кожної людини у міжнародних стосунках.

Ознайомлення громадськості України з міжнародною мовною проблемою та шляхами її розв'язання, в тому числі за допомогою мови есперанто, з самою мовою та її можливостями в міжнародному обміні.

Допомога бажаючим у вивченні мови есперанто та підвищенні рівня володіння нею для практичного застосування в міжнародних стосунках.

Зміцнення взаєморозуміння, дружби, розвитку культурних зв'язків з народами інших країн за допомогою мови есперанто, виховання в есперантистів та інших мешканців України повагу як до свого, так і до інших народів.

Допомога у встановленні міжнародних зв'язків між есперантистами та прихильниками есперанто, співпраця з міжнародними та національними есперантськими організаціями, розвиток народної дипломатії.

Представництво членів асоціації у міжнародних есперантських організаціях, на міжнародних есперантських заходах, з'їздах, зустрічах тощо.

Багато з напрямів діяльності Асоціації залежать від добровільної підтримки її членів: ця діяльність не є комерційною і здійснюється коштом пожертвувань і подарунків. Також для асоціації необхідні активні і розумні люди для здійснення цієї діяльності.

Немає потреби мати якийсь титул чи посаду для здійснення допомоги УкрЕА. Ви можете це зробити кількома способами, часто дуже простими: регулярно робити внески, приймати і активно виконувати завдання представників УкрЕА, долучати у якості нових членів ваших знайомих, сплачувати членські внески замість друзів із важким матеріальним становищем, бути посередником у контактах вашого місцевого есперанто-клубу із іншими есперанто-клубами України, обговорювати дії УкрЕА у вашому клубі тощо.