Plendojn kaj proponojn pri funkciado de la paĝaro bv sendi al ties kreinto Ihor Glagolevsjkyj

UkrEA?       Aktuale       Niaj eventoj       Aliĝo       Asocia strukturo      Arkivaj materialoj     Blogoj de UkrEA-membroj

[PDF] Ukrea-Statuto adoptita dum la 22a kongreso de UkrEA (amendita dum la 25a kongreso)


[PDF] Labora plano por 2020 jaro


[PDF] Starpunkto de ILEI pri la Ukraina ILEI-Sekcio ULEI


Informo pri niaj honoraj membroj

[PDF] Biografio de Ihor Drul (Lucjk)

[PDF] Biografio de Semen Vajnblat (Odeso)


[PDF] La konferenco, agordita kun la biblioteko


Protokoloj de UkrEA prezidio

[PDF] 1.04.2019


Memorigiloj pri la 24a kongreso de UkrEA en urbo Lviv:

[PDF] Programo de la kongreso (ukrainlingve, en Esperanto)

Afiŝo pri la okazigo de la kongreso

[PDF] Posta insigno, farita por la kongreso

[PDF] Gratulo de la UEA-prezidanto

[PDF] Gratulo de la revuo Esperanto

[PDF] Gratulo de Ulriĉ Lins

[PDF] Gratulo de Viktor Pajuk

[PDF] Gratulo el Japanio

[PDF] Gratulo de Semen Vajnblat

[PDF] Gratulo de Jevhenia Basalajeva

[PDF] Artikolo de Ukrainia Stelo pri kongresa sukceso

[PDF] Analizo FLAM, farita dum la kongreso

[PDF] Letero de Euheno Kovtonjuk pri konlkludoj de la kongreso

[PDF] Rezolucio de la kongreso

[PDF] Decidoj de la kongreso

[PDF] Impresoj de la partoprenintoj

[PDF] Danko al partoprenintoj koncerton dum la kongreso

Artikolo de Stefan MacGill pri la kongreso kaj inaŭguro de la memortabulo al V. Jeroŝenko (revuo Eventoj)


Subteno de memoro pri Vasil Jeroŝenko

Pri inaŭguro de memor-tabulo de V. Jeroŝenko (ukrainlingve)

[PDF] Pri inaŭguro de memor-tabulo de V. Jeroŝenko (en Esperanto)

Afiŝo pri concerto memore al V. Jeroŝenko

[PDF] Prelego pri V. Jeroŝenko


[PDF] Informo pri malfermita leciono de Nina Daniljuk